Nieuws uit t'Bynt

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail


Nieuws uit het Dorpshuis september 2013: Bestuurswisseling

 

Na bijna 10 jaar nemen we afscheid van 2 bestuursleden. Neely Rodenhuis en Sjoerd Elzinga hebben besloten om hun zittingstermijn niet meer te verlengen. Op 27 september nemen we afscheid van hen. Maar ook langs deze weg willen wij jullie bedanken voor je inzet en enthousiasme. Het was plezierig om met jullie samen te werken en we konden op jullie aan, als jullie iets beloofden werd dit ook waargemaakt. Nogmaals, namens alle bezoekers en overige bestuursleden: BEDANKT.

Met vreugde kunnen we meedelen dat de opengevallen plaatsen weer zijn ingenomen door andere enthousiaste dorpsgenoten. Met ingang van 1 augustus zijn toegetreden tot het bestuur: Pieter Paulusma van de Westerbuorren en Binne Binsma van de Easterbuorren. Van harte welkom in het bestuur. Tijdens de vergadering in september zullen we, als bestuur, een goede verdeling maken om alle taken en werkzaam-heden te verdelen. Het is daarnaast ook de bedoeling om een soort activiteitencommissie te benoemen die alle te organiseren activiteiten zal coördineren en begeleiden.Te denken valt aan: vrijmarkt op koningsavond, fietstocht op koningsdag, bingo voor liefhebbers, feestavonden, gein op het plein en eventuele andere activiteiten. Heeft u ideeën voor een activiteit, schroom dan niet maar geef het door aan het bestuur. Inmiddels zijn we bezig om deze commissie van 5 – 7 personen samen te stellen, wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij de hieronder genoemde bestuursleden. Vanaf 1 augustus is de bestuurssamenstelling als volgt: voorzitter, externe vergaderingen en personeelszaken Ans Jansma. Penningmeester, huurders en overige financiële zaken Annie Paulusma. Technische zaken, installaties en social medium Pieter Paulusma. Organisatie activiteiten Binne Binsma. Secretaris, bouwkundige zaken en externe vergaderingen Jan Rienstra.

 

Nieuws uit het Dorpshuis december 2012

 

Wat geweest is:
In september is, zoals in eerder aangekondigt, de spoelkeuken geheel vernieuwd. Alles staat er nu weer hygiënisch en strak bij. Na ruim 30 jaar is dit eigenlijk ook geen luxe meer. We kunnen weer trots zijn op deze keuken. Ook de bar in de biljartzaal is klaar, deze is weer helemaal bij de tijd. Wij willen langs deze weg de 'oud- en nieuw groep' bedanken voor hun financiële bijdrage in deze. Vorige maand zouden van alle twee de biljarten de lakens vervangen worden; helaas bleek bij onderzoek dat  één tafel volledig is afgeschreven. Deze tafel is al erg oud, indertijd overgenomen van het café. Tijdens een bestuursvergadering is besloten om een andere, 2de hands, tafel aan te schaffen. Deze is inmiddels geplaatst en de reacties van de biljartvereniging zijn zeer positief. Helaas is er geen bericht binnen gekomen naar aanleiding van de oproep in de vorige editie aangaande de vernielde ruit in de voordeur van het zorgcentrum. Deze is inmiddels weer vervangen.
We kunnen terug zien op een geslaagde avond op 13 oktober, deze avond waren Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma aanwezig om de aanwezigen te vermaken. Met 165 bezoekers was dit weer een mooi evenement. Het bestuur is blij dat we over twee bars beschikken. Nu kan het café iedere week open zijn, wat voorziet in een redelijk grote behoefte, gezien de bezoekersaantallen. Naast andere activiteiten op de zaterdagavond, zoals onder andere: "het Fryske Greidhynder" en Pypskoft of een familie bijeenkomst is het café dan ook geopend.

 

Nieuw personeel:
Op de oproep om te solliciteren naar een baan in het dorpshuis als barkeeper en/of in de bediening is gereageerd. Na een kennismakingsgesprek hebben we een nieuw personeelslid aangenomen. Dit is Marieke Cieraad van de Easterbuorren. Marieke van harte welkom in de club.

 

Wensen:
Het dorpshuis ziet er steeds mooier uit, toch blijven er altijd wensen over. We zullen tijdens de kerstvakantie een extra wand plaatsen tussen podium en kleedkamer, dit om een betere afscheiding te krijgen. Ook de disco krijgt dan een eigen, of te sluiten ruimte onder het podium voor de opslag van haar apparatuur. We wachten nog steeds op de ontruimingsinstallatie die de gemeente aan zou leggen. Dit is nodig om de vergunning voor een aantal jaren te verlengen. Ook het dak boven de jeugdsoos zal worden schoongemaakt. Hier ligt een centimeters dikke laag mos op, ook de goten worden dan hersteld. Als bestuur moeten wij nu zelf de platte daken en het parkeerterrein met de andere pleinen schoonhouden. Hiervoor roepen wij vrijwilligers op die eens in de maand een ochtend vrij willen maken om te helpen. Opgeven bij een bestuurslid. Tenslotte hebben we de gemeente gevraagd om de cv ketels te vervangen. In deze tijd wordt veel gesproken over duurzaamheid, een belangrijk item is dan de rookuitstoot. Onze ketels zijn bijna 20 jaar oud, nieuwe ketels geven een veel lagere uitstoot en een forse bezuiniging op de energiekosten. De verlichtingsbalk in de grote zaal zal binnenkort ook worden opgehangen, er is dan een veel betere lichtinval op het podium, met name tijdens toneeluitvoeringen.

Jan Rienstra

 

Nieuws uit het dorpshuis september 2012

 

Voor de meeste inwoners van onze dorpen zit de vakantie er weer op, ook in het dorpshuis was het rustig. Alleen het dorpscafé was iedere zaterdag geopend. We hebben even de tijd genomen om alles weer op to poetsen. Alle zalen hebben een grote schoonmaakbeurt gehad. Nu alleen de keuken nog. Als deze uitgave van de Boarnhimster Bining bij u in de bus valt zal ook de keuken gereinigd zijn. In de eerste week van september zal namelijk de gehele spoelkeuken voorzien zijn  van nieuwe keukenkasten en laden, en is er gekozen voor een nieuwe indeling. Ook in de bereidingskeuken is er apparatuur vervangen namelijk de frituurpannen en het gasfornuis. We kunnen nu nog beter inspelen op de behoeften van de klanten, met name zij die een warm en/of koud buffet bestellen.

 

Feestelijke (her)opening 2010!

 

Het absolute hoogtepunt de afgelopen periode was natuurlijk de opening van de nieuwe peuterspeelzaal en de nieuwe biljartzaal. Na een half jaar van voorbereiding ging dan in juni 2010 de schep de grond in en werd er een nieuwe peuterspeelzaal achter het dorpshuis gebouwd. Een lang gekoesterde wens ging hiermee in vervulling, want na 30 jaar voldeed de oude zaal bij lange na niet meer aan de gestelde eisen, de zaal was te klein en vooral; niet kindvriendelijk. Iedere donderdag wordt er 's middags en 's avonds gebiljart in het dorpshuis en iedere donderdag moesten de biljarts van onder het podium vandaan gehaald worden en zuiver waterpas afgesteld worden. Door de bestaande peuterspeelzaal met 4 meter to verbreden is er een prachtige biljartzaal ontstaan en kunnen de biljarts (bijna) altijd blijven staan. Deze zaal is natuurlijk wel multifunctioneel, ook de bloemschikkers hebben hier onderdak gevonden en er is al menig familiefeest gevierd, ook daarvoor is het een mooie gelegenheid. Thuis heb je er in geheel geen drukte van, omdat alles geregeld wordt door Saakje en het overige personeel.

 

Nadat de clown de peuters ruim een uur vermaakt had en de officiële toespraken in het dorpshuis gehouden waren door wethouder, voorzitter dorpsbelang en voorzitter dorpshuisbestuur, werd de nieuwe zaal geopend door de twee ambtenaren die ons veel geholpen hebben en daarna werd de peuterspeelzaal geopend door Pietsje en Maertsje, samen met alle kinderen. Vanaf half 5 mocht iedereen de nieuwe zalen bewonderen tijdens een open huis, aansluitend kwam de dorpsbarbecue. Met 110 deelnemers viel het aantal iets tegen, maar de sfeer en de kwaliteit van het vlees waren erg goed. Tenslotte was er een optreden van de zangeres uit de Wilgen: Rixt, afgewisseld door de eigen discotheek uit Boornbergum; zondermeer een geslaagde en goed bezette avond.

Copyright © 2018 Boornbergum - Kortehemmen. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.