Google Map Boornbergum 1957

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

Sprong naar het verleden 

Deze kaart geeft een aardige indruk hoe de bebouwing in onze Dorpen zich ontwikkelde. Het bevat als basis de oude straatnummering uit 1957 en de toenmalige bewoner gekoppeld aan de huidige straatnummering in Google Maps. Dit zijn de roze punaises (pins). Maar van roze en lichtblauw ben ik langzamerhand de oudere bebouwing in kaart aan het brengen, via rood (1921/1922) naar paars (1832)  en blauw (stemhebbende boerenbedrijven in de 17e en 18e eeuw). Als onderlaag kunnen de Sattelietopnames gekozen worden, hierop is de huidige bebouwing zichtbaar. Gedurende de zomer 2011 hoop ik alle 500 toenmalige adressen van Boornbergum, Kortehemmen, De Wilgen, Smalle Ee, De Veenhoop en Goëngahuizen te lokaliseren en in te voeren. (dus hup op de fiets!). In een later stadium wil ik de kaart met nog oudere gegevens verder uitbreiden. De kaart is dynamisch en kan steeds aangevuld zijn!

Om te beginnen: lees de betekenis van de symbolen (de punaises of pins) gebruikt op de kaart (even lezen onder de kaart), kies dan in het venster met de muis een achtergrond: Sateliet of Kaart of beide, zoom in met plus en min, schuif met de kaart door vast te klikken en te schuiven, klik de gekleurde pin aan en ontdek de nieuwe en oude nummering, wie er toen woonde, hoe groot Boornbergum en Kortehemmen toen waren en welke familienamen er veel voorkwamen! Mooi om te zien hoe de oude bebouwing (paars en blauw) soms heel andere lijnen volgde dan de moderne (rood, lichtblauw en roze). Meer informatie betreffende de percelen, aanvullingen, kritiek en opgemerkte fouten zijn altijd welkom via mail (de website).

 

 

 

 

Roze pin: (bewoond) perceel in 1957 nu nog aanwezig, bij aanklikken verschijnt het label met: Naam bewoner in 1957, oude nummering (wijk en nummer), huidige nummering (straatnaam en nummer).

Lichtblauwe pin: perceel in 1957 nu nog aanwezig met bijzondere bestemming in 1957 (van school tot rijwielwerkplaats). Vaak is er een link naar het toenmalige of huidige gebruik, bijvoorbeeld een bedrijf.

Rode pin: (bewoond) perceel in 1957 en 1921/22 nu ook nog bebouwd. De naam van de hoofdbewoner in 1921/22 is vermeld en ook zijn of haar beroep. Indien bekend staat ook datum van afbraak en nieuwbouw vermeld.

Paarse pin: kerk of (bewoond) perceel in 1957 nu nog aanwezig maar ook al bebouwd op Kadasterkaart 1832. De eigenaar wordt gegeven, dit hoeft niet de bewoner te zijn! ook toen werd al veel verhuurd.

Blauwe pin: bewoond perceel in 1957 (en nog steeds bewoond), bebouwing horend bij een stemhebbende sathe uit de 17e en 18e eeuw. Of de huidige bebouwing (en die uit 1957) de sathe (hoornleger) was waarop het stemrecht betrekking had kan alleen bouwhistorisch of archeologisch onderzoek duidelijk maken. De aanwijzing kan dus een benadering zijn.

Dit is een echte plattegrond, dus het perceel is gezocht met de huidige bebouwing. Of het gebouw authentiek is of verbouwt, herbouwt, verschoven of anderzins, is niet altijd duidelijk. Wel is de laatste nieuwbouwdatum die bij het Kadaster bekend is aangegeven (uitbreiding 2013) De lijst met percelen waarop in 1957 bebouwing was maar inmiddels niet (meer) of die ik niet kon vinden zal ik onder Geschiedenis publiceren als de plattegrond voltooid lijkt.

Ik hoop dat er kadastergegevens van omstreeks 1910 zijn waarmee ik deze verdwenen plekken later alsnog kan terugvinden. 

Met dank aan archief Gemeente Smallingerland voor de Omnummeringsgegevens 1957 en bewoningsgegevens. Tot stand gekomen met de enthousiaste medewerking (veel fietsen) van Allert (bijna 7 jaar). De kadastergegevens van 1832 en locaties van de floreenplichtige sathes zijn uitgezocht d.m.v. Hisgis. De nieuwbouwgegevens via dev.citysdk.waag Waar doorgelinkt wordt volgt verantwoording verdere bronnen. TdB 2011,2012,2013

Copyright © 2018 Boornbergum - Kortehemmen. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.